14 May 2008

SELAYANG PANDANG SEKILAS RASA

Bila usul mengenal asal, bagaikan sirih pulang ke gagang, laksana pinang datang bertampuk; ia penuh dengan warna dan rona tempatan. Dikiaskan pula dengan citra lokal menerusi improvisasi gaya pengucapan ‘ala Hasyuda Abadi’. Ada keanehan. Ada juga tikaman.

Dunia sastera Sabah sebetulnya masih asing dengan genre puisi tradisional (seperti pantun, syair, gurindam, dan seumpamanya). Saya fikir, sebelum tahun 2006, belum ada sebarang usaha menerbitkan antologi khusus bagi genre sebegini. Pun begitu, tahun 2006 menyaksikan satu perubahan signifikan. Lanskap sastera Sabah tiba-tiba diperkayakan dengan tiga kumpulan puisi tradisional, khusus bagi genre pantun Melayu. Sebelum lahirnya Usul Mengenal Asal (Hasyuda Abadi), dua buah kumpulan pantun lain telah pun mewarnai alam sastera Sabah seawal tahun ini – Kumpulan Pantun di Bawah Bayu (Zaini Ozea) dan Puteri Cinta (Ony Latifah Osman). Dalam konteks kesusasteraan Sabah, di antara tiga kumpulan pantun perintis ini – manakah yang paling wajar diangkat sebagai naskhah klasik bagi mewakili genre tradisional ini? Saya fikir ini satu persoalan subjektif dan perlukan tilikan yang lebih mendalam.

Bagaimanapun, saya sangat terpesona dengan gaya Hasyuda Abadi menerusi percubaan sulung beliau dalam genre yang mencabar ini. Pada pengamatan saya, Usul Mengenal Asal (UMA) bukan sebuah himpunan pantun yang biasa-biasa. Ia tidak sahaja kaya dengan citra tempatan; bahkan pengarangnya juga turut menyuntik beberapa elemen improvisasi pada teknik konvensional penghasilan pantun. Kedua-dua keunikan ini jelas menjadi teras kekuatan UMA, sekalipun saya mengakui masih ada sedikit-sebanyak lompang yang Hasyuda boleh perbaiki untuk meningkatkan kualiti pantun-pantunnya (terutama bersabit aspek keaslian).

Bagaimanapun, saya sangat terpesona dengan gaya Hasyuda Abadi menerusi percubaan sulung beliau dalam genre yang mencabar ini. Pada pengamatan saya, Usul Mengenal Asal (UMA) bukan sebuah himpunan pantun yang biasa-biasa. Ia tidak sahaja kaya dengan citra tempatan; bahkan pengarangnya juga turut menyuntik beberapa elemen improvisasi pada teknik konvensional penghasilan pantun. Kedua-dua keunikan ini jelas menjadi teras kekuatan UMA, sekalipun saya mengakui masih ada sedikit-sebanyak lompang yang Hasyuda boleh perbaiki untuk meningkatkan kualiti pantun-pantunnya (terutama bersabit aspek keaslian).

Satu ciri istimewa pantun sebagai genre kesusasteraan Melayu ialah sifatnya sebagai ‘perakam’ entiti-entiti persekitaran sesebuah masyarakat (yang menjadi latar terciptanya pantun-pantun tersebut). Rakaman itu merangkumi aspek bio-fizikal, sosio-budaya dan unsur-unsur manusiawi – yang seharusnya tepu dengan citra tempatan. Dari sudut ini, saya fikir Hasyuda berjaya mendukung peranannya dengan sangat baik. Sebahagian contoh kecil (tetapi besar maknanya terhadap pencitraan dunia lokal Sabah) yang boleh dipetik daripada UMA ialah:

Bond Street nama dahulu,
Jalan Gaya mahsyur hebat;

Sungai Manila tidak bersungai,
Korban biasa perubahan masa;

Tun Mustapha nama terkenal,
Limau-limauan kampung kelahiran;

Dulu Diasoka menjadi Api-Api,
Kota Kinabalu gemilang bertakhta; 

Petikan contoh-contoh di atas menunjukkan ketelitian Hasyuda mengadun rona-rona tempatan dalam karya pantunnya. Lebih penting lagi, bukan citra tempatan sekadar citra yang lazim-lazim. Tetapi ianya diperkaya dengan nilai-nilai yang jelas – dari sudut geografi, sejarah dan politik. Saya tiada pilihan selain mengagumi pewarnaan-pewarnaan yang tersurat ini. Ya, menonjolkan elemen-elemen lokal sebegitu – tidak semudah yang disangka. Apatah lagi, kaedah penulisan pantun sangat terikat dengan tatacara tertentu yang agak rigid. Tidak seperti puisi moden yang lebih bebas dan terbuka. Saya fikir ketajaman citra tempatan inilah yang meletakkan UMA sedikit istimewa berbanding dengan Kumpulan Pantun di Bawah Bayu (Zaini Ozea) dan Puteri Cinta (Ony Latifah Osman).

Saya juga menyukai penjudulan dan pembahagian segmen dalam antologi pantun ini. Sifat simbolik yang ditampilkan (sekalipun sedikit menyanggah ciri pantun tradisional yang telus dan eksplisit) tetap membikin saya teruja. Ia kaya dengan falsafah, dan sekaligus menuntut para pembaca berfikir dan menaakul dengan aktif. Pembahagian-pembahagian yang dibuat juga boleh memandu pembaca untuk meneroka jalur fikir dalam UMA dengan lebih terfokus. Justeru, impak baca yang optima boleh dinikmati dengan mudah.

Ada lima segmen utama dalam UMA yang disusun oleh Hasyuda dengan turutan berikut: Berbahasa Bersantun, Memimpin Rindu, Ufuk Pasrah, Usul Mengenal Asal dan Kalau Bukan Kehendak Hati. Berbahasa Bersantun memperihalkan isu-isu tentang susila dan pekerti, khususnya konteks sosio-budaya masyarakat tempatan di nusantara. Memimpin Rindu pula sekalipun satu himpunan tentang nostalgia rindu, perindu dan kerinduan – ia masih menyelitkan elemen-lemen kemesraan sesama insan. Ufuk Pasrah ialah satu pengembangan daripada segmen sebelumnya, dan ia khusus menghimpun pantun kasih sayang yang meliputi semua interaksi manusiawi – tidak hanya terhad kepada persoalan cinta ‘jiwang’ semata-mata.

Segmen Usul Mengenal Asal merupakan bahagian yang saya fikir paling istimewa dalam kumpulan pantun ini. Ia berfokus kepada hal-hal keperibadian insan dan norma budaya masyarakat. Lebih spesifik lagi, segmen ini secara tersiratnya cuba menyampaikan gagasan untuk kita semua mengenali dan kembali kepada fitrah asal sosio-budaya sendiri. Ini jelas tergambar menerusi tajamnya kiasan berikut;

Pondok bertukar bangsal,
Bangsal di pinggir desa;
Usul mengenal asal,
Bahasa mengenal bangsa. 

Bahagian terakhir Hasyuda tajukkan sebagai Kalau Bukan Kehendak Hati. Saya suka dengan pilihan kata-katanya: bernada tradisional dan memiliki seni kias yang sungguh simbolik. Lebih indah lagi, bahagian ini sebenarnya merupakan satu ‘rumusan’ kepada empat segmen sebelumnya. Ia merupakan satu gandingan yang mengintegrasikan kemelut dan konflik manusia individu dan komuniti, menerusi garapan nilai budi pekerti, kasih sayang, rindu kemesraan, norma budaya dan keperibadian bangsa.

Saya selalunya amat kedekut dengan pujian. Jadi, saya tidak mahu catatan pengantar pendek ini kedengaran seperti sengaja menggula-gula semahunya, tanpa sebarang asas. Pun begitu, saya tidak boleh nafikan rasa pesona saya pada daya kreativiti Hasyuda dalam menstrukturkan tujahan fikirnya. Selain penjudulan yang agak provokatif, Hasyuda juga betul-betul memahami matlamat setiap agihan segmen yang dibuatnya. Tidak seperti beberapa antologi yang pernah saya baca sebelum ini, yang sifatnya agak sambalewa. Misalnya, tiada pembahagian langsung atau pemilihan segmen yang tidak berkesinambungan dan tiada inti terfokus. Paling tidak, UMA berjaya menyanggah kelemahan-kelemahan begitu.

Dr. Ramzah Dambul 
Universiti Malaysia Sabah 
Kota Kinabalu
HAKCIPTA TERPELIHARA 2008 HASYUDA ABADI

No comments: